Πρόγραμμα κολύμβησης για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η Δήμου Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Ο.Α.Κ.Α