Πρωτοφανής η Ευτέλεια του Υπουργού Υγείας απέναντι στους Λειτουργούς Υγείας