Προσυνεδριακή Συνάντηση Εργασίας ΕΔΔΥΠΠΥ μεταξύ δημάρχων των κυκλαδικών δήμων – «Φωνή από τις Κυκλάδες για τις ελλείψεις της υγείας στη νησιωτική Ελλάδα»