Προληπτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα