Πραγματοποιήθηκε ο Δημόσιος Απολογισμός για το 2012 στο Δήμο Αμαρουσίου