Πλήρης η Στήριξη του ΙΣΑ στα ζωτικά προβλήματα των Εργαστηριακών Γιατρών