Πιο όμορφο, πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο το Κέντρο και η εμπορική Αγορά του Αμαρουσίου, μετά την ολοκλήρωση της Βιοκλιματικής Ανάπλασης