Παρουσίαση προγράμματος Δημοτικού Συνδυασμού «Μαρούσι Ανθρώπινη Πόλη»