Ο Ι.Σ.Α. θα καταθέσει αίτηση ακύρωσης κατά της Υ.Α. για την δραστική ουσία για να διασώσει τις ευαίσθητες ομάδες ασθενών όπως οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία