Ο ΙΣΑ θα αναζητήσει ευθύνες για την κατάντια του ΤΣΑΥ