Ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί σημαντικό βραχίονα ανάπτυξης για την Ελλάδα καθώς η χώρα μας διαθέτει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και την δυνατότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.