Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Προάσπιση της Υγείας των πολιτών