Ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων