Ο Δήμος Αμαρουσίου καταδικάζει απερίφραστα το νέο περιστατικό θανάτωσης δύο αδέσποτων ζώων στο Μαρούσι και επισημαίνει τις βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες, που ορίζει ο Ν. 4039/2012