Ο Γ.Πατούλης στο EXTRA3 για συμβασεις του ΕΟΠΥΥ με τηλεφωνικές εταιρείες. 10-8-2012