Ο Γ.Πατούλης στον ΣΚΑΙ για τη δραστική ουσία. 1-3-2012