Ο Γ.Πατούλης στην ΝΕΤ για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 17-5-2012