Ο Γ.Πατούλης στην ΝΕΤ για τη δραστική ουσία. 1-3-2012