Ο Γ.Πατούλης για την φαρμακευτική δαπάνη. 20-2-2012