Ορκίστηκε παρουσία πλήθους κόσμου το νέο Δημοτικό Συμβούλιο ΑμαρουσίουΟρκίστηκε παρουσία πλήθους κόσμου το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου