Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης A’ Βαθμού για θέματα Πολιτικής Προστασίας