Οι αλήθειες πίσω από τα ψέματα του υποτακτικού της τρόικας στο χώρο της Υγείας, σε βάρος του Προέδρου του Ι.Σ.Α.