Νεανική εκδήλωση επίδειξης Skateboard από διεθνείς αθλητές, στο σύγχρονο και ασφαλές Skate Park του Δήμου Αμαρουσίου