Με παρέμβαση ΙΣΑ μειώνεται το «χαράτσι» των συνταγών στους ασφαλισμένους από την αναγραφή φαρμάκων διαφορετικών ΘΠΣ στην ίδια συνταγή