Μαζί με φίλους Δημάρχους από Δυτική Μακεδονία και από Ηπειρο, συζητάμε τα τοπικά προβλήματα αλλά και γενικότερα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.