Μία νέα πλατεία στα Ηπειρώτικα θα παραδοθεί σύντομα στους κατοίκους της περιοχής