Μήνυμα στήριξης στην ανάπτυξη και τη δημιουργία έστειλαν καταναλωτές και έμποροι από τη δεύτερη Λευκή Νύχτα στο Μαρούσι