Μέγιστης σημαντικότητας η έναρξη προγραμματικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της πόλης Σίουντζο της Κίνας για την τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της πόλης