Κύριε Βλάχο, το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη