Κοπή πίτας των εργαζομένων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών