ΚΕΠ Υγείας από το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. και Κάρτα Υγείας Πρόληψης για τους Πολίτες – Γ. Πατούλης: Όσοι ζουν στους 14 δήμους θα προλαμβάνονται από 7 θανατηφόρα νοσήματα