Καταστροφή του εκλογικού περίπτερου της Πρωτοβουλίας για το ΝΑΙ στο Μαρούσι