Κανένας Δήμαρχος , σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι «εισπράκτορας» φόρων και προστίμων.