Καμία παράνομη διαφημιστική πινακίδα δεν θα μείνει στο Μαρούσι