«Καμία απόλυση γιατρών από μονάδες ΕΟΠΥΥ» η δέσμευση του Υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη στον Πρόεδρο του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλη