Ι.Σ.Α: Έκδοση φορολογικής ενημερότητας από Δ.Ο.Υ. για είσπραξη χρημάτων από ασφαλιστικά ταμεία με παρακράτηση ποσού λόγω χρεών προς το Δημόσιο