«Θα είμαι Περιφερειάρχης όλων των πολιτών» – Συνέντευξη στο Liberal