Η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι Εθνική και όχι κομματική Υπόθεση