Η Περιφέρεια Αττικής ας δείξει ευαισθησία ισότιμα για τα παιδιά όλων των Δήμων αρμοδιότητάς της