Η Κ.Ε.Δ.Ε. ζητά την άμεση απόσυρση της ΠΝΠ της 30/12/2015