Η καρδιά του Ελληνισμού στο Μόντρεαλ χτυπάει δυνατά.