Η ενότητα και το συμφέρον του ιατρικού κόσμου προτεραιότητα για την ΔΗ.Κ.Ι.