Η Διοίκηση Πατούλη δεν έχει δεσμεύσεις στα κόμματα, μόνον στους πολίτες του Αμαρουσίου