Η Διοίκηση Πατούλη, δίνει λογαριασμό στους πολίτες κάθε μέρα