Η αλλαγή του «Καλλικράτη» δεν είναι κομματική υπόθεση.