Η αλήθεια για το καθεστώς παροχής υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ κ. Γιώργο Πατούλη