Η αλήθεια για την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Μαρούσι