Επικίνδυνη κλίση μεγάλου πεύκου στην πλατεία Αγίας Λαύρας εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους από την πρόσφατη κακοκαιρία.