Γ. Πατούλης : «Ο πολιτισμός είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο στην κρίση».