Γ. Πατούλης: Να αξιοποιηθούν όλοι οι εξειδικευμένοι γιατροί στη χώρα μας Α.Γεωργιάδης: Προτεραιότητά μας η αξιολόγηση